ഡ്രീമര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോസി ജോസഫ്
സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യവും ഇടകലർന്ന ഒരു മികച്ച നോവൽ
₹60.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637390
Ist
64
2017
Novel
-
MALAYALAM
ഒരു സ്വപ്നാടകന്റെ ഭ്രമാത്മക ചിന്തകളാണ് ഈ നോവല്‍. സ്വപ്നവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും ഇടകലര്‍ന്നൊഴുകുന്ന ആഖ്യാനഭംഗി ഈ കൃതിയെ മികവുറ്റതാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡ്രീമര്‍