ആഴത്തില്‍നിന്നുള്ള നിലവിളി ഓസ്‌കാര്‍ വൈല്‍ഡിന്റെ  ജയില്‍ക്കുറിപ്പുകള്‍

ആഴത്തില്‍നിന്നുള്ള നിലവിളി ഓസ്‌കാര്‍ വൈല്‍ഡിന്റെ ജയില്‍ക്കുറിപ്പുകള്‍

DORIANGRAYUDE CHAYACHITHRAM

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഓസ്‌കാര്‍ വൈല്‍ഡ്
ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ലിബറൽ ആശയങ്ങളുടെയും വീക്ഷണകോണിൽ വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ
₹250.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364470
Ist
208
2017
World-Classic
Radhakrishnan Cheruvally
MALAYALAM
ഡോറിയന്‍ ഗ്രേ എന്ന സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതമാണ് ഈ നോവല്‍ വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ലിബറല്‍ ആശയങ്ങളുടെയും യുഗത്തെ പരിശോധിക്കുക കൂടിയാണീ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:DORIANGRAYUDE CHAYACHITHRAM
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്