ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്‌

ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്‌

അന്ന കരെനീന

അന്ന കരെനീന

ഡോക്ടര്‍ ഷിവാഗോ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബോറിസ് പാസ്റ്റര്‍നാക്‌
1905 ലെ റഷ്യന്‍ വിപ്ലവത്തിനും രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ ഡോ. ഷിവാഗോ എന്ന ഭിഷഗ്വരന്റെ സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍.
₹780.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301614
1st
592
2022
World-Classic
Mini Menon
MALAYALAM
ബോറിസ് പാസ്റ്റര്‍നാക്കിന്റെ വിഖ്യാത കൃതിയായ ഡോ. ഷിവാഗോയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. 1905 ലെ റഷ്യന്‍ വിപ്ലവത്തിനും രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ ഡോ. ഷിവാഗോ എന്ന ഭിഷഗ്വരന്റെ സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡോക്ടര്‍ ഷിവാഗോ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!