ദേശത്തിന്റെ പുസ്തകം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് നാരായണന്‍ അമ്പലത്തറ
രക്തസാക്ഷിത്വവും പ്രതികാരവുമൊക്കെ ഇഴപിണഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉജ്ജ്വല നോവലാണ് ദേശത്തിന്റെ പുസ്തകം
സാധാരണ വില ₹330.00 പ്രത്യേക വില ₹297.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9389410068
1st
-
2020
NOVEL
-
MALAYALAM
സ്വാതന്ത്ര്യപൂര്‍വ്വ നാളുകളില്‍ തുടങ്ങി അടിയന്തരാവസ്ഥയോളം നീളുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉത്തര മലബാറിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മനുഷ്യരില്‍ കുടികൊണ്ടിരുന്ന സഹജമായ വീര്യത്തെ വര്‍ഗ്ഗബോധത്തിന്റെ ഉയര്‍ന്നവിതാനങ്ങളിലേക്കുയര്‍ത്തിയതിന്റെ കഥയാണ് ദേശത്തിന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദേശത്തിന്റെ പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്