രാമരാജ്യത്തിലെ പുലി

രാമരാജ്യത്തിലെ പുലി

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മണ്ണില്‍ മതവര്‍ഗ്ഗീയത

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മണ്ണില്‍ മതവര്‍ഗ്ഗീയത

ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ദിനേശന്‍ കണ്ണപുരം
ദീപാങ്കുരന്‍ എന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആത്മകഥ എഴുതുന്നു. കേവലം ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ സ്‌കൂള്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അര്‍ത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ആ കഥയെത്തുന്നു. അത്തരമൊരാഖ്യാനമാണ് ഈ കൃതി. ഒട്ടനവധി അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന മികച്ച ബാലസാഹിത്യകൃതിയാണ് ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹118.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131334
1st
88
2023
Children’s Literature
-
Malayalam
ദീപാങ്കുരന്‍ എന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആത്മകഥ എഴുതുന്നു. കേവലം ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ സ്‌കൂള്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അര്‍ത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ആ കഥയെത്തുന്നു. അത്തരമൊരാഖ്യാനമാണ് ഈ കൃതി. ഒട്ടനവധി അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന മികച്ച ബാലസാഹിത്യകൃതിയാണ് ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!