ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ദിനേശന്‍ കണ്ണപുരം
ദീപാങ്കുരന്‍ എന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആത്മകഥ എഴുതുന്നു. കേവലം ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ സ്‌കൂള്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അര്‍ത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ആ കഥയെത്തുന്നു. അത്തരമൊരാഖ്യാനമാണ് ഈ കൃതി. ഒട്ടനവധി അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന മികച്ച ബാലസാഹിത്യകൃതിയാണ് ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹118.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131334
1st
88
2023
Children’s Literature
-
Malayalam
ദീപാങ്കുരന്‍ എന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആത്മകഥ എഴുതുന്നു. കേവലം ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ സ്‌കൂള്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അര്‍ത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ആ കഥയെത്തുന്നു. അത്തരമൊരാഖ്യാനമാണ് ഈ കൃതി. ഒട്ടനവധി അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന മികച്ച ബാലസാഹിത്യകൃതിയാണ് ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദീപാങ്കുരന്റെ പാഠപുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്