ദളിത് പ്രശ്‌നത്തില്‍ സാമൂഹ്യ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ എന്‍ സത്യദാസ്‌
ഇന്ത്യയിലെ ദളിതരുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലേക്കു പിടിക്കുന്ന അകക്കണ്ണാടിയാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് അങ്ങേയറ്റം സഹായകരമായിരിക്കും.
സാധാരണ വില ₹160.00 പ്രത്യേക വില ₹128.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9385018251
1st
-
2015
Politics
-
MALAYALAM
2006 ഫെബ്രുവരി 22 ന് ന്യൂഡല്‍ഹി മാവ്‌ലങ്കര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സി പി ഐ (എം) വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത ദളിത് പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഖിലേന്ത്യാസമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങള്‍. രേഖകളുടെയും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ഒരു സമാഹാരം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദളിത് പ്രശ്‌നത്തില്‍ സാമൂഹ്യ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്