ഗറില്ലാ യുദ്ധം ചെ ഗുവേര

ഗറില്ലാ യുദ്ധം ചെ ഗുവേര

എന്തുകൊണ്ട് കെ റെയിൽ  രണ്ടാം പതിപ്പ്

എന്തുകൊണ്ട് കെ റെയിൽ രണ്ടാം പതിപ്പ്

ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാദ്വീനം ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര
യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി എട്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി വിപ്ലവ നേതാക്കൾക്കായി എഴുതിയ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതിൽ സ്വകാര്യ കത്തുകളും ഉണ്ട്.
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155378
2nd
216
2013
-
Raghavan Vengad
MALAYALAM
ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ആവേശകരമായ ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് നാന്ദി കുറിച്ച ക്യൂബന്‍ വിപ്ലവത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക, പ്രായോഗിക വശങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചംവീശുന്ന കൃതി. യു എന്‍ പൊതുസഭ അടക്കമുള്ള സാര്‍വദേശീയ വേദികളില്‍ നടത്തിയ എട്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും വിപ്ലവനേതാക്കള്‍ക്കും എഴുതിയ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്വകാര്യ കത്തുകളുമാണ് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാദ്വീനം ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്