ചുവന്ന മണ്ണും നടന്ന പാതകളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി, പി സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍
ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതപ്പാതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കൃതി. പഠിക്കേണ്ടതും മാതൃകയാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ജീവിതത്തെ തുറന്നുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364623
2nd
-
2018
Interview
-
MALAYALAM
ഇ കെ നായനാരോടൊപ്പവും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോടൊപ്പവും. പതിനാറാം വയസ്സില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്ന അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ 68 വര്‍ഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. കടന്നുവന്ന ജീവിതവും വിപ്ലവപാതകളും പിസക്കീര്‍ ഹുസൈനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തില്‍ പാലോളി ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചുവന്ന മണ്ണും നടന്ന പാതകളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്