ചോക്കുകളുടെ കരച്ചില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി എച്ച് നിഷാദ്
സാധാരണ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അസാധാരണമായ കഥകൾ.
₹45.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364586
Ist
48
2017
-
-
MALAYALAM
സാധാരണ ജീവിതപരിസരങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള അസാധാരണ കഥകള്‍. ശക്തമായ ജീവിതനിരീക്ഷണവും ആഖ്യാനമികവും ഈ കഥകളെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. എന്‍ പി ഫാഫിസ് മുഹമ്മദിന്റെ അവതാരികയും ചിത്രങ്ങളും ഈ കൃതിയെ കുടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചോക്കുകളുടെ കരച്ചില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്