അന്ന കരെനീന

അന്ന കരെനീന

എന്റെ ജീവിതം ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ

എന്റെ ജീവിതം ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ

ചെന്നായ്ക്കള്‍ക്കിടയില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബ്രൂണോ അപിറ്റ്‌സ്‌ "
ബുച്ചന്‍വാള്‍ഡ് തടങ്കല്‍പ്പാളയത്തിലെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി ബ്രൂണോ അപിറ്റ്‌സ് രചിച്ച ചെന്നായ്ക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അവിശ്വസനീയങ്ങളായ നാസി ക്രൂരതകളുടെയും കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളിലെ തോരാത്ത സഹനങ്ങളുടെയും ഒരു കാലം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു.
സാധാരണ വില ₹540.00 പ്രത്യേക വില ₹485.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203772
2nd
440
2021
-
Subhadra Parameswaran
MALAYALAM
ബുച്ചന്‍വാള്‍ഡ് തടങ്കല്‍പ്പാളയത്തിലെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി ബ്രൂണോ അപിറ്റ്‌സ് രചിച്ച ചെന്നായ്ക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അവിശ്വസനീയങ്ങളായ നാസി ക്രൂരതകളുടെയും കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളിലെ തോരാത്ത സഹനങ്ങളുടെയും ഒരു കാലം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ ഭാഷകളില്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ലോകം മുഴുവന്‍ വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ നോവല്‍ ഇന്നും ചോരയിറ്റുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ മുറിപ്പാടുകളിലേക്ക് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചെന്നായ്ക്കള്‍ക്കിടയില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്