കാസ്റ്റര്‍ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേയര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് തോമസ് ഹാര്‍ഡി
വിക്ടോറിയൻ റിയലിസത്തിന്റെയും റൊമാന്റിസിസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് തോമസ് ഹാർഡി. മൂല്യങ്ങൾ തകർന്നു വളർന്നു അത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്
₹350.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485784
2nd
288
2023
World-Classic
a n sathyadas
MALAYALAM
വിക്‌ടോറിയന്‍ റിയലിസത്തിന്റെയും റൊമാന്റിസിസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് തോമസ് ഹാര്‍ഡി. കാസ്റ്റര്‍ബ്രിഡ്ജിലെ മേയറായി വളര്‍ന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മൈക്കള്‍ ഫ്യൂഡല്‍ മൂല്യങ്ങളെ തകര്‍ത്തു വളര്‍ന്നുവന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളിലൂടെ നമുക്കും കടന്നുപോകാം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാസ്റ്റര്‍ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേയര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!