നിഴല്‍

നിഴല്‍

മാധവിക്കുട്ടി സ്‌നേഹത്തിന്റെ കൊടിയടയാളം

മാധവിക്കുട്ടി സ്‌നേഹത്തിന്റെ കൊടിയടയാളം

ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതകഥ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ രാജേന്ദ്രന്‍
ധീരതയുടെയും ദേശാഭിമാനത്തിന്റെയും പര്യായമായ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതകഥ
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808787
5th
80
2022
-
MALAYALAM
ധീരതയുടെയും ദേശാഭിമാനത്തിന്റെയും പര്യായമായ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതകഥ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതകഥ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!