ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍101 കഥകള്‍

ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍101 കഥകള്‍

യാത്ര  കഥകള്‍

യാത്ര കഥകള്‍

സി വി ശ്രീരാമന്‍കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി ആര്‍ ജയശീലന്‍
അനന്തമായ യാത്രകളും ഓര്‍മ്മകളും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ശ്രീരാമന്റെ കഥാതന്തുക്കളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.
സാധാരണ വില ₹430.00 പ്രത്യേക വില ₹387.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468260
1st
352
2022
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യ എന്ന വിസ്തൃതഭൂമികയില്‍ പിറവിയെടുത്ത കഥകളാണ് സി വി ശ്രീരാമന്റേത്. ബഹുസ്വരതയുടെ വര്‍ണ്ണരാജി പരിലസിതമാകുന്ന കഥകള്‍. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പങ്കപ്പാടുകള്‍ പകുത്തെടുക്കാന്‍ പോന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഈ കഥകളില്‍ ദൃശ്യപ്പെടുന്നു. അനന്തമായ യാത്രകളും ഓര്‍മ്മകളും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ശ്രീരാമന്റെ കഥാതന്തുക്കളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സി വി ശ്രീരാമന്‍കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്