സി വി ശ്രീരാമന്‍കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി ആര്‍ ജയശീലന്‍
അനന്തമായ യാത്രകളും ഓര്‍മ്മകളും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ശ്രീരാമന്റെ കഥാതന്തുക്കളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.
സാധാരണ വില ₹430.00 പ്രത്യേക വില ₹387.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468260
1st
352
2022
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യ എന്ന വിസ്തൃതഭൂമികയില്‍ പിറവിയെടുത്ത കഥകളാണ് സി വി ശ്രീരാമന്റേത്. ബഹുസ്വരതയുടെ വര്‍ണ്ണരാജി പരിലസിതമാകുന്ന കഥകള്‍. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പങ്കപ്പാടുകള്‍ പകുത്തെടുക്കാന്‍ പോന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഈ കഥകളില്‍ ദൃശ്യപ്പെടുന്നു. അനന്തമായ യാത്രകളും ഓര്‍മ്മകളും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ശ്രീരാമന്റെ കഥാതന്തുക്കളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സി വി ശ്രീരാമന്‍കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്