അന്ന കരെനീന

അന്ന കരെനീന

കൊസാക്കുകള്‍

കൊസാക്കുകള്‍

യുദ്ധവും സമാധാനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയ്‌
എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലോക ക്ലാസിക്കുകളിലൊന്നായ ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന നോവലിന്റെ സംഗ്രഹപരിഭാഷ. സോവിയറ്റ് ലാന്‍ഡ് നെഹ്രു അവാര്‍ഡ് ജേതാവും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ഇരുപതോളം പ്രശസ്ത കൃതികളുടെ കര്‍ത്താവുമായ ഡോ: കെ പി ശശിധരന്റെ പരിഭാഷയില്‍
സാധാരണ വില ₹390.00 പ്രത്യേക വില ₹351.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
97893850458751
4th
340
2021
World Classic
ഡോ. കെ പി ശശിധരന്‍
MALAYALAM
എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലോക ക്ലാസിക്കുകളിലൊന്നായ ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന നോവലിന്റെ സംഗ്രഹപരിഭാഷ. സോവിയറ്റ് ലാന്‍ഡ് നെഹ്രു അവാര്‍ഡ് ജേതാവും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ഇരുപതോളം പ്രശസ്ത കൃതികളുടെ കര്‍ത്താവുമായ ഡോ: കെ പി ശശിധരന്റെ പരിഭാഷയില്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:യുദ്ധവും സമാധാനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!