ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്

ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്

ഉഴുതുമറിച്ച കന്നിമണ്ണ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മിഖായേല്‍ ഷോളഖോവ്‌
റഷ്യന്‍ വിപ്ലവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ കൊസ്സാക്കുകളുടെ ജീവിതം ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. നോബല്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ എഴുത്തുകാരന്റെ ലെനിന്‍ പ്രൈസ് നേടിയ വിഖ്യാതകൃതി.
സാധാരണ വില ₹410.00 പ്രത്യേക വില ₹369.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382328353
2nd
336
2022
CLASSIC NOVEL
-
MALAYALAM
റഷ്യന്‍ വിപ്ലവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ കൊസ്സാക്കുകളുടെ ജീവിതം ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. നോബല്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ എഴുത്തുകാരന്റെ ലെനിന്‍ പ്രൈസ് നേടിയ വിഖ്യാതകൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉഴുതുമറിച്ച കന്നിമണ്ണ്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്