മോണ്ടിക്രിസ്റ്റോയിലെ പ്രഭു

മോണ്ടിക്രിസ്റ്റോയിലെ പ്രഭു

ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്

ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്

അങ്കിള്‍ ടോംസ് ക്യാബിന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചര്‍ സ്റ്റോവ്‌
വര്‍ണവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെയും അടിമത്തത്തിനെതിരെയും ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയ നോവല്‍ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അമേരിക്കന്‍ അടിമത്തവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും കര്‍മോത്സുകരാക്കുകയും ചെയ്ത ക്ലാസിക് കൃതി
₹500.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205578
3rd
408
2021
World Classic
മിനി മേനോന്‍
MALAYALAM
വര്‍ണവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെയും അടിമത്തത്തിനെതിരെയും ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയ നോവല്‍ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അമേരിക്കന്‍ അടിമത്തവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും കര്‍മോത്സുകരാക്കുകയും ചെയ്ത ക്ലാസിക് കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അങ്കിള്‍ ടോംസ് ക്യാബിന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്