ലെനിന്‍ രാജേന്ദ്രന്‍

ലെനിന്‍ രാജേന്ദ്രന്‍

സവിധം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോണ്‍ പോള്‍
മലയാളം കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച സവിധം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോണ്‍പോളിന്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികളിലൊന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന രചന. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്‌സ് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച കൃതി.
₹85.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382137938
1st
120
2012
Screenplay
Screenplay
-
മലയാളം കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച സവിധം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോണ്‍പോളിന്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികളിലൊന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന രചന. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്‌സ് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സവിധം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്