ഭൂമി ഒരേയിടം

ഭൂമി ഒരേയിടം

ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

സവിധം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോണ്‍ പോള്‍
മലയാളം കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച സവിധം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോണ്‍പോളിന്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികളിലൊന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന രചന. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്‌സ് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച കൃതി.
₹85.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382137938
1st
120
2012
Screenplay
Screenplay
-
മലയാളം കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച സവിധം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോണ്‍പോളിന്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികളിലൊന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന രചന. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്‌സ് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സവിധം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്