ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി

ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി

സാര്‍വദേശീയ ബാലന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രമൂദിയ അനന്തതൂര്‍
അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീര്യമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മാനുഷികതയുടെ മുഴങ്ങുന്ന നാദമാണ് ഈ നോവല്‍. ഏഷ്യന്‍നോവലിസ്റ്റിന്റെ അന്യാദൃശമായ രചന
സാധാരണ വില ₹265.00 പ്രത്യേക വില ₹239.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167532
1st
384
2012
Classic Novels
എസ് എ ഖുദ്‌സി
MALAYALAM
അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീര്യമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മാനുഷികതയുടെ മുഴങ്ങുന്ന നാദമാണ് ഈ നോവല്‍. ഏഷ്യന്‍നോവലിസ്റ്റിന്റെ അന്യാദൃശമായ രചന
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സാര്‍വദേശീയ ബാലന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്