സവിധം

സവിധം

പവിത്രം ഈ  സ്മൃതി

പവിത്രം ഈ സ്മൃതി

പ്രതിഭകള്‍ മങ്ങുന്നതെന്തുകൊണ്ട്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോണ്‍ പോള്‍
സര്‍ഗസ്പര്‍ശങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളിസിനിമയുടെ ദുരവസ്ഥ. പ്രതിഭാവിസ്മയങ്ങളുടെ കളിയരങ്ങാകേണ്ട മലയാള സിനിമയിലെ കച്ചവട ഫോര്‍മുലകള്‍ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു
₹45.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126202645
1st
76
2009
Cinema
-
MALAYALAM
സര്‍ഗസ്പര്‍ശങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളിസിനിമയുടെ ദുരവസ്ഥ. പ്രതിഭാവിസ്മയങ്ങളുടെ കളിയരങ്ങാകേണ്ട മലയാള സിനിമയിലെ കച്ചവട ഫോര്‍മുലകള്‍ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രതിഭകള്‍ മങ്ങുന്നതെന്തുകൊണ്ട്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്