എന്റെ ജീവിതം ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ

എന്റെ ജീവിതം ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ

മിഥ്യാഭിമാനവും മുന്‍വിധിയും

മിഥ്യാഭിമാനവും മുന്‍വിധിയും

ലെനിന്‍ രാജേന്ദ്രന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ്
ലെനിന്‍ സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പഠനങ്ങള്‍, ലെനിനുമായി ഏറെ സൗഹൃദം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നവരുടെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ എന്നിവ ചേര്‍ത്താണ് ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ തയ്യാറാക്കിയത് അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ്‌
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹216.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410525
1st
232
2020
Cinema
-
MALAYALAM
ലെനിന്‍ സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പഠനങ്ങള്‍, ലെനിനുമായി ഏറെ സൗഹൃദം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നവരുടെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ എന്നിവ ചേര്‍ത്താണ് ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ തയ്യാറാക്കിയത് അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലെനിന്‍ രാജേന്ദ്രന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!