വെറുപ്പിൻ്റെ ശരീരശാസ്ത്രം

വെറുപ്പിൻ്റെ ശരീരശാസ്ത്രം

കേരളം ലോകത്തിനൊപ്പം  ഓടിയെത്തിയ കഥ

കേരളം ലോകത്തിനൊപ്പം ഓടിയെത്തിയ കഥ

കാട്ടുകടന്നല്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഏഥ്ല്‍ ലിലിയന്‍ വോയ്‌നിച്ച്‌
സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും ചൈനയിലുമായി ഒരു കോടിയോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ നോവൽ ! ഡസൻ കണക്കിന് നാടകങ്ങൾക്കും സിനിമകൾക്കും ഒപ്പേറകൾക്കും ആധാരമായ കൃതി .
സാധാരണ വില ₹460.00 പ്രത്യേക വില ₹414.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903801-2
16th
352
2023
NOVEL
പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
MALAYALAM
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രഥമാര്‍ധത്തില്‍ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനവും മാര്‍ക്‌സിസവും രൂപംകൊള്ളുന്നതിനുമുമ്പ് മസീനിയുടേയും ഗാരിബാള്‍ഡിയുടേയും മറ്റും നേതൃത്വത്തില്‍ ഇറ്റലിയെ ആസ്ത്രിയന്‍ സാമ്രാജ്യത്വത്തില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും ഏകീകരിക്കാനും നടന്ന ദേശീയ വിമോചന വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു ഏടാണ് ഈ കഥ. വ്യാപാരകാര്യാര്‍ഥം ഇറ്റലിയില്‍ താമസമാക്കിയ ഒന്നുരണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കുടുംബങ്ങളിലെ യുവതീയുവാക്കള്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ വിമോചനസമരത്തില്‍ വഹിച്ച ധീരോദാത്തമായ പങ്കും അവരില്‍ ഒരാളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവുമാണ് ഈ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാട്ടുകടന്നല്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!