ബാല്യകാലം

ബാല്യകാലം

ആരോഹണം ഹിമാലയം

ആരോഹണം ഹിമാലയം

കലുഷിതമായ കാലം ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ.കെ എൻ പണിക്കർ
Memories of a Historian
സാധാരണ വില ₹360.00 പ്രത്യേക വില ₹306.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9390301553
1st
248
2021
Biography
Stories
MALAYALAM
കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന്റെ വിഭജന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രരചനയെ മോചിപ്പിക്കുകയും മതേതര ആഖ്യാനത്തെ മുഖ്യധാരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ. പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ കെ എൻ പണിക്കരുടെ ആത്മകഥ. ചരിത്രം വീണ്ടും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി മാറുന്ന പുതിയ കാലത്ത് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണിത്
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കലുഷിതമായ കാലം ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്