ഫ്രാങ്കന്‍സ്റ്റൈന്‍ ആധുനിക പ്രൊമിത്യൂസ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മേരി ഷെല്ലി
വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിസ്‌ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രശ്‌നവല്‍ക്കരിക്കുന്ന നോവല്‍ കാല്‍പ്പനികതയുടെ ആര്‍ദ്രസൗന്ദര്യവും സയന്‍സ്ഫിക്ഷന്റെ മായികതയും സമന്വയിക്കുന്ന നിത്യവിസ്മയമാര്‍ന്ന ക്ലാസിക്‌
₹210.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205417
1st
176
2010
World Classic
Sarath Mannur
MALAYALAM
വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിസ്‌ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രശ്‌നവല്‍ക്കരിക്കുന്ന നോവല്‍ കാല്‍പ്പനികതയുടെ ആര്‍ദ്രസൗന്ദര്യവും സയന്‍സ്ഫിക്ഷന്റെ മായികതയും സമന്വയിക്കുന്ന നിത്യവിസ്മയമാര്‍ന്ന ക്ലാസിക്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഫ്രാങ്കന്‍സ്റ്റൈന്‍ ആധുനിക പ്രൊമിത്യൂസ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്