നമ്മുടെ സിനിമ  അവരുടെ സിനിമ

നമ്മുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമ

ജീവിതത്തിന്റെ സെല്ലിലോയിഡ്

ജീവിതത്തിന്റെ സെല്ലിലോയിഡ്

ഭൂമി മലയാളം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി വി ചന്ദ്രൻ
ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിമലയാളം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ .സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങളെയും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെയും രാഷ്ട്രീയമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി
₹55.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205721
-
-
-
Cinema,Screenplay
-
MALAYALAM
ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിമലയാളം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ .സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങളെയും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെയും രാഷ്ട്രീയമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭൂമി മലയാളം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!