സാലിം അലി ഇന്ത്യന്‍ പക്ഷി  ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

സാലിം അലി ഇന്ത്യന്‍ പക്ഷി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

ആഹാര്യാഭിനയം

ആഹാര്യാഭിനയം

ഭാവനയുടെ കോളനികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എന്‍ സന്തോഷ്‌കുമാര്‍
പത്തൊമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാളനോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന സമാഹാരമാണിത്. അക്കാദമിക് രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഈ കൃതി ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും
₹290.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485012
1st
-
2019
-
-
MALAYALAM
കോളനിവാഴ്ചക്കാലത്തെ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാïിലെ മലയാള നോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണങ്ങള്‍ അവത രിപ്പിക്കുന്ന ഭാവനയുടെ കോളനികള്‍ മലയാളത്തിന്റെ സാഹിത്യ-സാംസ്‌കാരിക വിമര്‍ശനത്തിന് അന്യമായ ഒരു പുതിയ ആശയലോകത്തെയാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭാവനയുടെ കോളനികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്