കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

ഹൈഡ്രജനും പറയാനുണ്ട്‌

ഹൈഡ്രജനും പറയാനുണ്ട്‌

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചേപ്പാട് ഭാസ്‌കരന്‍ നായര്‍
ഡോ. സി വി രാമന്‍, ജഗദീശ് ചന്ദ്രബോസ്, ഡോ. പ്രഫുല്ലചന്ദ്ര റേ, ഡോ. മേഘനാദ് സാഹ, പി സി മഹലനോബിസ്, ശാന്തിസ്വരൂപ് ഭട്‌നഗര്‍, ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്‍, ഡോ. ബീര്‍ബല്‍ സാഹ്നി, ഹോമി ജഹാംഗീര്‍ ഭാഭ , സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖര്‍, ഡോ. വിക്രം സാരാഭായ്, ഡോ. രാജാ രാമണ്ണ, പ്രൊഫ. എം ജി കെ മേനോന്‍, എ പി ജെ അബ്ദുള്‍കലാം, ഡോ. യു ആര്‍ റാവു എന്നിവരുടെ ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനവും അറിയുന്നതിന് ഉപകാരപ്രദമായ കൃതി.
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹153.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753037
1st
136
2022
Shool plus
-
MALAYALAM
ഡോ. സി വി രാമന്‍, ജഗദീശ് ചന്ദ്രബോസ്, ഡോ. പ്രഫുല്ലചന്ദ്ര റേ, ഡോ. മേഘനാദ് സാഹ, പി സി മഹലനോബിസ്, ശാന്തിസ്വരൂപ് ഭട്‌നഗര്‍, ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്‍, ഡോ. ബീര്‍ബല്‍ സാഹ്നി, ഹോമി ജഹാംഗീര്‍ ഭാഭ , സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖര്‍, ഡോ. വിക്രം സാരാഭായ്, ഡോ. രാജാ രാമണ്ണ, പ്രൊഫ. എം ജി കെ മേനോന്‍, എ പി ജെ അബ്ദുള്‍കലാം, ഡോ. യു ആര്‍ റാവു എന്നിവരുടെ ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനവും അറിയുന്നതിന് ഉപകാരപ്രദമായ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്