ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍

ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍

സര്‍ദാര്‍

സര്‍ദാര്‍

ഭരണഘടന ഒരു വായന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജസ്റ്റിസ് എച്ച് എന്‍ നാഗമോഹന്‍ ദാസ്
Pre Booking Started... കര്‍ണാടകത്തില്‍ മാത്രം 2 ലക്ഷത്തില്‍ അധികം കോപ്പികള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകം
₹110.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789394753228
1st
80
2022
Study
ആര്‍ വി ആചാരി
MALAYALAM
ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന ഒരു ചരിത്രസന്ധിയാണിത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ രൂപീകരി ക്കപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെ തത്വങ്ങളുടെ മുകളിലാണോ അവയൊക്കെത്തന്നെ മൗലികമായി ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. മതേതര ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുടെ ഈ നാളുകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന മൗലിക മൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധായുധം. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളുടെയും മുഖ്യ കടമ.കേവലമായ കുറെ തത്വങ്ങളുടെ സമാഹാരമെന്ന നിലയില്ലാതെ, ബഹുമുഖമായരീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചരിത്രപരമായി മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ സാ മ്പത്തിക സാമൂഹിക ഭൂമികയെ തിരിച്ചറിയേണ്ട തുണ്ട്. വളരെ ലളിതമായ രീതിയില്‍ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ജസ്റ്റിസ് എച്ച് എന്‍ നാഗമോഹന്‍ ദാസിന്റെ ഈ പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭരണഘടന ഒരു വായന
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!