ലോകപ്രശസ്ത ബാലകഥകള്‍

ലോകപ്രശസ്ത ബാലകഥകള്‍

വരൂ.... കണക്കില്‍ മിടുക്കരാകാം

വരൂ.... കണക്കില്‍ മിടുക്കരാകാം

ബീര്‍ബല്‍ കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ്‌
ലോകപ്രശസ്തമായ ബീര്‍ബല്‍ കഥകളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പുനരാവിഷ്‌കരണം. മനോഹരമായ അവതരണം. കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും രസിക്കുന്ന രസകരമായ മൊഴിമാറ്റം.
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126206950
2nd
128
2020
children's literature
-
MALAYALAM
ലോകപ്രശസ്തമായ ബീര്‍ബല്‍ കഥകളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പുനരാവിഷ്‌കരണം. മനോഹരമായ അവതരണം. കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും രസിക്കുന്ന രസകരമായ മൊഴിമാറ്റം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ബീര്‍ബല്‍ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്