ആരോഹണം ഹിമാലയം

ആരോഹണം ഹിമാലയം

ബാല്യകാലം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മാക്‌സിം ഗോര്‍ക്കി
₹290.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9383903085
Ist
248
2013
World-Classic
-
Malayalam
മാക്‌സിം ഗോര്‍ക്കിയുടെ ആത്മകഥയുടെ ഭാഗമായ മൈ ചൈല്‍ഡ്ഹുഡിന്റെ പരിഭാഷ. പില്‍ക്കാലത്ത് മൈ വേള്‍ഡ്, മൈ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റീസ് എന്നീ രണ്ടു ഭാഗങ്ങള്‍ കൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. വിപ്ലവത്തിനു മുന്‍പുള്ള റഷ്യന്‍ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതാനുഭവങ്ങള്‍ കൂടി ഈ ഗ്രന്ഥം വരച്ചിടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ ആകര്‍ഷിച്ച ഒരു കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ബാല്യകാലം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!