ദേശാഭിമാനി ചരിത്രം

ദേശാഭിമാനി ചരിത്രം

ഇന്ത്യാ ചരിത്രവ്യാഖ്യാനം മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സമീപനം

ഇന്ത്യാ ചരിത്രവ്യാഖ്യാനം മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സമീപനം

അസര്‍ബൈജാനിലെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കഥ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ പി പവിത്രന്‍
പ്രശസ്തമായ സോവിയറ്റ് നാടോടിക്കഥയുടെ സ്വതന്ത്ര പുനരാവിഷ്‌കാരം. അസര്‍ബൈജാന്‍ എന്ന രാജ്യത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പക്ഷിവേട്ടക്കാരന്റെ മകനായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ സാഹസികമായ ജീവിതമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിവൃത്തം.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842359
2nd
48
2023
Childrens Literature
-
Malayalam
പ്രശസ്തമായ സോവിയറ്റ് നാടോടിക്കഥയുടെ സ്വതന്ത്ര പുനരാവിഷ്‌കാരം. അസര്‍ബൈജാന്‍ എന്ന രാജ്യത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പക്ഷിവേട്ടക്കാരന്റെ മകനായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ സാഹസികമായ ജീവിതമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിവൃത്തം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അസര്‍ബൈജാനിലെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കഥ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്