സുവര്‍ണ്ണ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍

സുവര്‍ണ്ണ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ കവിത

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ കവിത

അയ്യന്‍കാളി ജീവിതവും പോരാട്ടവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാജേഷ് ചിറപ്പാട്‌
അയ്യന്‍കാളിയുടെ ജീവിതത്തെയും പോരാട്ടങ്ങളെയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളത്.
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155699
3rd
80
2018
-
-
MALAYALAM
കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തില്‍ ജ്വലിക്കുന്ന അധ്യായം രചിച്ച അയ്യന്‍കാളിയുടെ ജീവിതത്തെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അയ്യന്‍കാളി ജീവിതവും പോരാട്ടവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!