ഷംസുല്‍ ഇസ്ലാം

ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്കു കീഴിലുള്ള സത്യവതി കോളേജിലെ രാഷ്ട്രതന്ത്രവിഭാഗം പ്രൊഫസര്‍. തെരുവുനാടകരംഗത്ത് സജീവം. സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ഫാസിസത്തിനും സ്ത്രീവിവേചനത്തിനുമെതിരെ നിരന്തരം എഴുതുന്നു.
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും