പ്രവീണ്‍ ഡാനി

"1978 ല്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെറിയനാടില്‍ കൊല്ലക്കടവ് മഠത്തിപ്പറമ്പില്‍ ജനനം. അച്ഛന്‍: എം എസ് ഡാനി. അമ്മ: ജെ പ്രശാന്ത. മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ എം എ, എംഫില്‍, ലക്ചര്‍ഷിപ്പ് ബിരുദങ്ങള്‍. ലോകത്തിലെ മഹദ്‌വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍, വിമര്‍ശനാത്മകസിദ്ധാന്തം: പാശ്ചാത്യ മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം, ത്രിമാനകര്‍ത്തൃത്വം, മനഃശാസ്ത്രം ഒരു മാര്‍ക്‌സിയന്‍ വായന എന്നീ പുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ : റെനി മകള്‍ : യാത്ര വിലാസം : കെ ആര്‍ എ 64(എ) അഭയം, ഇടക്കുന്നില്‍ ലെയിന്‍ കുലശേഖരം കൊടുങ്ങാനൂര്‍ പി ഒ തിരുവനന്തപുരം 695 013
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും