മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മണ്ണില്‍ മതവര്‍ഗ്ഗീയത

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മണ്ണില്‍ മതവര്‍ഗ്ഗീയത

വർഗീയത

വർഗീയത

ആരായിരുന്നു സവർക്കർ ?

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഷംസുല്‍ ഇസ്ലാം
നുണകള്‍ നേരുകളായി മാറുന്ന ഈ സത്യാനന്തര കാലത്ത് സവര്‍ക്കറെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതകള്‍ ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വിഖ്യാത പണ്ഡിതനായ ഷംസുല്‍ ഇസ്ലാം നടത്തുന്നത്. മഹാനായ വിപ്ലവകാരി, അജയ്യനായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളില്‍ പൊതിഞ്ഞു സവര്‍ക്കറെ മഹത്വവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരമാണ് ഈ പുസ്തകം തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാന്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന വ്യാപകമായ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഈ കൃതി ഏറെ സഹായകരമാകും.
₹210.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131228
1st
152
2023
Politics
അരുണിമ ഒ , ആരഭി എം എസ്
MALAYALAM
നുണകള്‍ നേരുകളായി മാറുന്ന ഈ സത്യാനന്തര കാലത്ത് സവര്‍ക്കറെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതകള്‍ ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വിഖ്യാത പണ്ഡിതനായ ഷംസുല്‍ ഇസ്ലാം നടത്തുന്നത്. മഹാനായ വിപ്ലവകാരി, അജയ്യനായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളില്‍ പൊതിഞ്ഞു സവര്‍ക്കറെ മഹത്വവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരമാണ് ഈ പുസ്തകം തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാന്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന വ്യാപകമായ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഈ കൃതി ഏറെ സഹായകരമാകും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആരായിരുന്നു സവർക്കർ ?
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!