അനശ്വര നഗരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് തോമസ് ഹെന്റി ഹോള്‍ കെയിന്‍
ഹോള്‍കെയിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും ജനപ്രീതിയാര്‍ജ്ജിച്ചതുമായ നോവല്‍. 10 ലക്ഷത്തിലേറെ കോപ്പികള്‍ വിറ്റഴിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കൃതി. ലോകസാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ്വ സുന്ദരമായ The Eternal City എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.
₹390.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842625
1st
296
2024
World Classic
P P Sathyan
Malayalam
ഹോള്‍കെയിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും ജനപ്രീതിയാര്‍ജ്ജിച്ചതുമായ നോവല്‍. 10 ലക്ഷത്തിലേറെ കോപ്പികള്‍ വിറ്റഴിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കൃതി. ലോകസാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ്വ സുന്ദരമായ The Eternal City എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അനശ്വര നഗരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്