കവനയുദ്ധം

കവനയുദ്ധം

അക്കിക്കാവ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രദീപ് പേരശ്ശനൂര്‍
കുട്ടിക്കാലം മറ്റുള്ളവര്‍ കരുതുംപോലെ അയത്‌ന ലളിതമല്ല, പൊരുതിയാണ് മുന്നേറേണ്ടത് എന്ന പാഠം മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് തനിക്കുള്ളില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകള്‍ അവന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഈ ലഘു നോവല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ രസിക്കും.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485524
2nd
104
2022
-
MALAYALAM
വളര്‍ച്ച ആഹ്ലാദം മാത്രമല്ല സംഘര്‍ഷം കൂടിയാണ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ നാട്ടിന്‍പുറത്തെ കുട്ടിയാണ്. നാട്ടിലെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളും അവന്റെ പരിചയക്കാരാണ്. കുട്ടിക്കാലം മറ്റുള്ളവര്‍ കരുതുംപോലെ അയത്‌ന ലളിതമല്ല, പൊരുതിയാണ് മുന്നേറേണ്ടത് എന്ന പാഠം മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് തനിക്കുള്ളില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകള്‍ അവന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ബാല്യകാലത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളും അന്വേഷണവ്യഗ്രതകളും ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന ഈ ലഘു നോവല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ രസിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അക്കിക്കാവ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്