സെഡ്‌

സെഡ്‌

അക്കമ്മ ചെറിയാന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ആര്‍ പാര്‍വ്വതിദേവി
യാഥാസ്ഥിതിക ജീവിതപാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്നും കുതറി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സാമൂഹിക സമത്വത്തിനുംവേണ്ടി ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച അക്കമ്മ ചെറിയാന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതവും പോരാട്ടവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445195
2nd
80
2021
-
MALAYALAM
യാഥാസ്ഥിതിക ജീവിതപാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്നും കുതറി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സാമൂഹിക സമത്വത്തിനുംവേണ്ടി ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച അക്കമ്മ ചെറിയാന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതവും പോരാട്ടവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അക്കമ്മ ചെറിയാന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!