പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

മഴമരം പെയ്യുമ്പോള്‍

മഴമരം പെയ്യുമ്പോള്‍

ആകാശപ്പറവകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഗിഫു മേലാറ്റൂര്‍
മനുഷ്യൻ ആകാശത്തെ കീഴടക്കിയ കഥ
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637864
Ist
72
2018
-
-
MALAYALAM
മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയും ബുദ്ധിശക്തിയും ആകാശത്തോളമുയര്‍ന്നതിന്റെ തെളിവാണ് വിമാനങ്ങള്‍. നാം ഇന്നു കാണുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പു തന്നെ മനുഷ്യന്‍ ആകാശയാത്രകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്തിന്റെ ചരിത്രരേഖയാണ് ഈ പുസ്തകം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആകാശപ്പറവകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്