ഭാവനയുടെ കോളനികള്‍

ഭാവനയുടെ കോളനികള്‍

പുരോഗമന കലാസാഹിത്യസംഘം നയരേഖകള്‍

പുരോഗമന കലാസാഹിത്യസംഘം നയരേഖകള്‍

ആഹാര്യാഭിനയം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ടി ജി ശൈലജ
ഭരതമുനിയുടെ പ്രകൃഷ്ട കൃതിയായ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പദവും വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഈ കൃതി. അഭിനയകലയില്‍ താല്പര്യമുള്ള ആര്‍ക്കും ഈ ഉത്തമകൃതി സ്വന്തമായി കരുതാം.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410181
1st
-
2019
-
-
MALAYALAM
അഭിനയകലയുടെ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പദവും വ്യാഖ്യാനവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ആഹാര്യാഭിനയം. പുസ്തകം, അലങ്കാരം, അംഗരചന, സജ്ജീവം എന്നിങ്ങനെ നാലായി വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ട ആഹാര്യാഭിനയത്തിന്റെ സമസ്ത തലങ്ങളെയും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി. കലാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കലാപഠിതാക്കള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആഹാര്യാഭിനയം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്