അഞ്ച് റൊമാന്റിക് കവികള്‍

അഞ്ച് റൊമാന്റിക് കവികള്‍

ഒരേയൊരു പി ജി ജീവിതവും എഴുത്തും

ഒരേയൊരു പി ജി ജീവിതവും എഴുത്തും

ആഫ്രിക്കന്‍ കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ നാടോടിക്കഥകള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പുതിയൊരനുഭവമായിരിക്കും. പൂച്ചയും എലിയും സിംഹവും ചെന്നായുമൊക്കെയാണ് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍. പുനരാഖ്യാനം അബ്ദുള്ള പേരാമ്പ്ര
₹80.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789387842519
2nd
56
2022
Children’s Literature
-
MALAYALAM
ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ നാടോടിക്കഥകള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പുതിയൊരനുഭവമായിരിക്കും. പൂച്ചയും എലിയും സിംഹവും ചെന്നായുമൊക്കെയാണ് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍. പുനരാഖ്യാനം അബ്ദുള്ള പേരാമ്പ്ര
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആഫ്രിക്കന്‍ കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്