100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍

100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍

അടുത്തും അകലെയും

₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637062
Ist
-
2017
-
-
MALAYALAM
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഭൂമികയില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കൊട്ടിയൂരും വള്ളിയൂര്‍ക്കാവും എടക്കല്‍ ഗുഹയും മണ്ണാറശാലയും തൊട്ട് ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥവും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ ദിയു വരെയുള്ള വിവിധ ദേശങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അടുത്തും അകലെയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!