25 കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികള്‍

ഇരുപത്തിയഞ്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യസരമയോദ്ധാക്കളുടെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും. വിവര്‍ത്തനം: രാഘവന്‍ വേങ്ങാട്
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201709
3rd
168
2018
Memory
-
MALAYALAM
ഇരുപത്തിയഞ്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യസരമയോദ്ധാക്കളുടെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസരമത്തില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ വഹിച്ച ഉജ്ജ്വലമായ പങ്ക് അടിവരയിടുന്ന അനുസ്മരണകുറിപ്പുകള്‍ വിവര്‍ത്തനം: രാഘവന്‍ വേങ്ങാട്
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:25 കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!