മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും

മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും

100 മോഡേണ്‍ പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സജു ഈസ
₹250.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637536
1st
120
2017
-
-
Malayalam
പാചകം മാറുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഗന്ധവും രുചിയുമാണ്. വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ മനുഷ്യര്‍ ഇടകലരുമ്പോള്‍ പുതിയ രുചികളും രുചിക്കൂട്ടുകളുമുണ്ടാകുന്നു. മലയാളിയുടെ ഇന്നത്തെ രുചി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പാചകക്കൂട്ടുകളിലൂടെ പിറന്നതാണ്. വര്‍ഷങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്ന നാടന്‍ രുചിക്കും രുചിഭേദങ്ങള്‍ക്കുമൊപ്പം നൂറു നൂറു പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍ കടന്നുവന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നൂറ് വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി സജു ഈസ. നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയില്‍ നിന്നുയരുന്ന കൊതിയൂറുന്ന മണവും തൃപ്തികരമായ ആഹാരവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:100 മോഡേണ്‍ പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്